Regulamin sklepu internetowego BELLER.pl

I. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

Klient – konsument nabywający Towary BELLER w sklepie BELLER.PL;

BELLER –baar group Błażej Baar adres: Aleje Ujazdowskie 24/39A
00-478 Warszawa NIP: 646 273 25 39

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep BELLER.PL – sklep internetowy prowadzony przez BELLER;

Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez BELLER w sklepie BELLER.PL;

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z BELLER, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu BELLER.PL - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu BELLER.PL, zasady składania zamówień w sklepie BELLER.PL oraz zasadyzawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie Sklep BELLER.PL prowadzony jest przez BELLER i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.BELLER.pl Informacje o produktach w sklepie BELLER.PL, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu Towary w Sklepie BELLER.PL są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. W związku z tym, iż produkty oferowane przez BELLER wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie Biżuteria oferowana przez BELLER wykonana jest ze złota próby 585, lub srebra próby 925.

III. Zasady korzystania ze sklepu BELLER

Sklep BELLER.PL umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet). Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a BELLER Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu BELLER.PL jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja Klient Sklepu BELLER.PL, zobowiązany jest do Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa Korzystania ze Sklepu BELLER.PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu BELLER.PL niezamówionej informacji handlowej Korzystania ze Sklepu BELLER.PL w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu BELLER.PL Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu BELLER.PL do użytku własnego Korzystania ze Sklepu BELLER.PL w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu BELLER.PL Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczy następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone Warunkiem złożenia zamówienia jest zarejestrowanie się poprzez podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu BELLER.PL danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu BELLER.PL poprzez dodanie ich do „Koszyka” Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną BELLER w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu BELLER.PL oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep BELLER.PL oferty nabycia Towarów przez Klienta Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem Sklep BELLER.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

V. Dostawa i odbiór

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie BELLER.PL, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika BELLER za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia w sklepie BELLER nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 21 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Klient może skorzystać z jednej z dwóch form przedpłaty internetowej: tj. za pomocą serwisu PayU bądź zwykłym przelewem internetowym. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku BELLER. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty. Produkty dostarczane są pod wskazany podczas adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną Fedex oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 dzień roboczy od dnia po nadaniu przesyłki Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

VI. Sprzedaż, ceny i metody płatności

Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu BELLER.PL. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie BELLER.PL, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Ceny Towarów w sklepie BELLER.PL są cenami brutto i podawane są w złotych polskich, przy czym klient ma możliwość zmiany waluty na dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP) lub EURO, dostosowując ustawienia na stronie sklepu BELLER.P Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. BELLER umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, lub za pośrednictwem płatnośc elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU. Brak otrzymania płatności na rachunek BELLER lub podmiotó pośredniczących w transakcji (serwisu PayU) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. BELLER zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie BELLER.PL, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu BELLER.PL bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie BELLER.PL przed dokonaniem ww. zmian.

VII. Karty podarunkowe

BELLER oferuje swoim Klientom możliwość nabycia Towarów przy użyciu specjalnych kart podarunkowych, kupionych w sklepie BELLER.PL lub otrzymanych od BELLER w prezencie Karta podarunkowa pakowana jest w ozdobne pudełko i na życzenie Klienta może zostać wysłana za dopłatą wraz z dedykacją na wskazany adres Karta podarunkowa może zostać wykorzystana przez Klienta osobiście, jak i przekazana dowolnej osobie. BELLER nie weryfikuje tożsamości osoby korzystającej z karty podarunkowej w sklepie BELLER.PL. Jedynym warunkiem skorzystania z karty jest podanie w trakcie składania zamówienia informacji znajdujących się na karcie Karta podarunkowa może zostać wykorzystana w ciągu roku od jej nabycia. Zwrot wartości karty podarunkowej może zostać dokonany jedynie na rzecz osoby, która ją nabyła w ciągu 14 dni Niewykorzystane środki pieniężne, pozostałe na karcie prezentowej po dokonaniu pierwszego zakupu przy użyciu karty, nie podlegają zwrotowi.

VIII. Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 10 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży (do pobarania na stronie beller.pl) i wysłanie w ciągu 10 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu BELLER.PL nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu z certyfikatem) wraz z ww. oświadczeniem.
 2. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez BELLER Towaru.
 3. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta lub według jego projektu (np. biżuteria spersonalizowana, naszyjnik, bransoletka, kolczyki, pierścionki) nie podlegają wymianie i zwrotowi.

REKLAMACJE

 1. BELLER jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r .
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym BELLER.PL może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty zakupienia towaru wraz formularzem reklamacji (do pobarania na stronie beller.pl).
 4. Reklamowany towar odpowiednio zabezpieczony i zapakowany wraz z ww. formularzem należy przesłać drogą pocztową listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres: BELLER AL.Ujazdowskie 24/5, 00-478 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja BELLER.PL”.
 5. Z racji, iż reklamowany towar stanowi biżuteria wysłana przesyłka powinna zostać uprzednio ubezpieczona. W przypadku gdy paczka nie zostanie ubezpieczona a podczas transportu ulegnie ona np. zagubieniu lub zniszczeniu BELLER nie ponosi odpowiedzialności za ww. straty a tym samym nie dokona pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep BELLER.PL przesyłki zawierającej reklamowany Towar.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, BELLER wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 9. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 10. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 11. Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii), proszony jest o kontakt z BELLER. BELLER kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy.
 12. Sklep BELLER.PL ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do sklepu BELLER.PL Towaru niepełnowartościowego, tj. Niekompletnego.
 13. Sklep BELLER.PL nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

IX. Newsletter

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach polskich projektantów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez BELLER treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez BELLER dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, otrzymywanie od BELLER informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. BELLER, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

X. Pozostałe

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu BELLER.PL jest baar group Błażej Baar Aleje Ujazdowskie 24/39A 00-478 Warszawa Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie BELLER.PL są przetwarzane przez BELLER wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu BELLER.PL w zakładce „Moje Konto”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu BELLER.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep BELLER.PL. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie BELLER.PL stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu BELLER.PL. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. BELLER zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu BELLER.PL. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu BELLER.PL. BELLER zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu BELLER.PL w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu BELLER.PL, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu BELLER.PL, jaki również ich modyfikacji. BELLER podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu BELLER.PL, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. BELLER nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu BELLER.PL spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu BELLER powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu BELLER.PL. BELLER informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie BELLER.PL są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu BELLER.PL.