Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego

1. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie realizacji zamówienia, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego czasu realizacji zamówienia. Całkowity maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym przypadku 21 dni roboczych liczonych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Sprzedawcy. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji karty.

3. Towary dostarczane są pod wskazany podczas składania zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kurierem oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską.

4. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to jeden dzień roboczy od dnia nadania przesyłki.

5. Podczas odbioru przesyłki, Klient powinien w obecności kuriera lub pracownika poczty sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera lub pracownika poczty.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości umówienia się z kurierem na konkretną godzinę dostawy, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada kurier.

7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą podpisania potwierdzenia odbioru przesyłki. 


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.